Чернівці

вул. Небесної Сотні 1а

вул. Університетська 30

вул. Головна 95

вул. Університетська 1

Час роботи: 9:00 - 19:00

вул.Небесної Сотні 8

вул. Героїв Майдану 40

вул. Головна 275 Б

Час роботи: 10:00 - 20:00

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Тимош Сергій Володимирович, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ 43168509538  (надалі - Виконавець), з однієї сторони, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір про надання Послуг (надалі – «Договір») через Сайт Виконавця на нижчевикладених умовах. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://copycentr.org є публічною офертою, її умови однакові для всіх Замовників, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї особи. Оплата Замовником Послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в оферті.

Оферта є офіційним документом фізичної особи-підприємця Тимош Сергія Володимировича і має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті Виконавця http://copycentr.org.

1. Терміни та визначення


1.1. Оферта  – договір, публічно укладений між Виконавцем та Замовником про умови надання Послуг.
1.2. Акцепт – це згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти Договір.
1.3. Інтернет – магазин - засіб для представлення Послуги, шляхом вчинення електронного правочину -  це сайт, що належить Виконавцю, а саме: фізичній особі-підприємцю Тимош Сергію Володимировичу та знаходиться за адресою http://copycentr.org (надалі - Сайт) створений для надання Послуг на підставі ознайомлення Замовника з запропонованим Виконавцем описом Послуг на фотознімках та його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет  та заснований відповідно до Законодавства України.
1.4. Послуга - послуги, представлені на Сайті http://copycentr.org, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також Послуга може супроводжуватись його зображенням.
1.5. Замовник - будь-яка  особа, яка прийняла умови даного Договору та оплатила Послуги.
1.6. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Замовника, адресована Інтернет-магазину за адресою http://copycentr.org, на отримання Послуг з зазначенням виду Послуги, кількості, сумарної вартості.
1.7. Особистий кабінет - простір на Сайті, доступ до якого має Замовник, в якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.
1.8. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 2. Предмет договору


2.1. Цей Договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином Послуг Замовнику, ґрунтуючись на його прагненнях, бажаннях і можливості отримання Послуг від імені, за дорученням і за рахунок Замовника, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Замовнику Послугу, що цікавить його.
2.2. Інтернет-магазин надає Замовнику наступне:
     2.2.1. Пошук, комплектацію, резервування, замовлення Послуг на підставі Замовлення, оформленого Замовником на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином.
2.3. Замовник погоджується з умовами цього Договору в момент оплати  Замовлення шляхом натискання на кнопку «Сплатити», що виражає підтвердження Замовника про прочитання тексту цього Договору і згоду з його умовами. Надалі, заперечення від Замовника щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3. Правила роботи з Сайтом


3.1. Замовник може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
3.2. Реєстрація потрібна, виключно, для доступу Замовника до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.
3.3. При реєстрації Замовник вводить такі дані:
· Ім'я;
· Номер телефону;
· Адреса електронної пошти;
· Пароль;
· Адресу найближчого копі центру.
3.4. Замовник зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Замовником при реєстрації та здійсненні Замовлення.
3.5. Після реєстрації на Сайті Замовнику надається доступ до Особистого кабінету.
3.6. Замовник зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Замовника підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Замовник зобов'язується негайно повідомити про це Виконавця, надіславши електронний лист на адресу joymarcet@gmail.com або зв'язатися по телефону +38 (099) 488 1830.
3.7. Замовник несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.
3.8. Інтернет-магазин має право відмовити Замовнику в користуванні Послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Замовник вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього Договору, або ін.).
3.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Замовники Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися Законів України і норм поведінки, прийняті в мережі Інтернет.

4. Порядок оформлення Замовлення


4.1. Замовник оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Послуг у віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Зробити замовлення».

5. Порядок оплати


5.1. Замовник отримує  Послуги, зазначені в розміщеному на Сайті Замовленні, а також оплачує Послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених Сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином Замовленні Замовника:
 5.1.1. Оплата Клієнтом Послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця на відповідні Послуги в безготівковій формі через платіжну систему оплати - LiqPay;
5.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Послуг Інтернет-магазину, підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

6. Права та обов’язки сторін


6.1. Виконавець зобов’язується:
6.1.1. Надавати Замовнику Послуги належної якості згідно даного Договору;
6.1.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання  Послуг.

6.2. Замовник зобов’язується:
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити Послуги Виконавця згідно умов даного Договору;
6.2.2. Дотримуватися встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон та інших умов надання Послуг визначених даним Договором.
 
6.3. Виконавець має право:
6.3.1. Не надавати Замовнику Послуги в разі, якщо Замовник не оплатив Послуги Виконавця;
6.3.2. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Замовником своїх обов’язків;
6.3.3. Повністю або частково перервати надання Послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Замовника;
6.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання Послуг за цим Договором;
6.3.5 Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на Послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному Сайті;
6.3.6. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію та навики необхідні для надання конкретних видів Послуг, визначених даним Договором.

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Отримати Послуги в якості та кількості, оплаченій згідно даного Договору;
6.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік роботи Виконавця та про Послуги, що надаються.

7. Умови повернення


7.1 Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів» «Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Окрім того, відповідно до ст. 15 вищевказаного Закону споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги)».
7.2. Відповідно до ч. 1 та 2  ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» «Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.
Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.»

8. Конфіденційність і захист персональних даних


8.1. При реєстрації на Сайті Замовник залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.3.3. цього Договору, але не обмежуються ним.
8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р
8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання Послуг, визначених цим Договором, для просування Послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі, і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
8.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
8.5. Якщо Замовник не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Замовнику необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися Послугами Інтернет-магазину.
8.6. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення


9.1. Реєструючись на Сайті, Замовник дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
9.2. У будь-який момент Замовник має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті


10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали.
10.2. Весь зміст Сайту охороняється авторським правом та чинним законодавством України.
10.3. Замовник не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

11. ФОРС-МАЖОР


 11.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п., строк виконання зобов’язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.
11.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.
11.3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.

12. Інші умови


12.1. Цей Договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.
12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.
12.3. Всі суперечки, що виникають між Замовником та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
12.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовників.

Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті.